Fraktpolicy

Leverans- och leveransvillkor

1.1 Skulle det tilldelade transportföretaget returnera varorna till Säljaren, eftersom leverans till Kunden inte var möjlig, står Kunden för kostnaderna för den misslyckade leveransen. Detta gäller inte om Kunden härmed utnyttjar sin ångerrätt, eller om han/hon tillfälligt har försvårats att ta emot den erbjudna tjänsten, om inte Säljaren har meddelat Kunden i rimlig tid i förväg om tjänsten.

1.2 Risken för oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig försämring av den sålda varan ska i princip övergå till Kunden vid leverans av varan till Kunden eller till en auktoriserad mottagare. Skulle Uppdragsgivaren agera som företagare ska risken för oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig försämring vid försäljning med försändelse överföras vid leverans av varan till en kvalificerad transportperson på Säljarens verksamhetsställe.

1.3 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet i händelse av felaktig eller olämplig självleverans. Detta gäller endast om Säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och om han har gjort en konkret säkringsaffär med leverantören. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att erhålla varorna. I händelse av utebliven eller delvis tillgänglighet av varorna ska han omedelbart informera Kunden och ge denne omedelbart motprestation.