Shipping policy

Forsendelses- og leveringsbetingelser

1.1 Skulle det tildelte transportselskapet returnere varene til Selger, fordi levering til Kunden ikke var mulig, bærer Kunden kostnadene for den mislykkede forsendelsen. Dette gjelder ikke dersom Kunden herved benytter sin angrerett, eller dersom han/hun er midlertidig hindret i å motta den tilbudte tjenesten, med mindre Selger har varslet Kunden i rimelig tid på forhånd om tjenesten.

1.2 Risikoen for utilsiktet ødeleggelse og utilsiktet forringelse av de solgte varene skal i prinsippet overføres til Kunden ved levering av varene til Kunden eller til en autorisert mottaker. Skulle Kunden opptre som entreprenør, skal risikoen for utilsiktet ødeleggelse og utilsiktet forringelse ved salg ved forsendelse overføres ved levering av varene til en kvalifisert transportperson på Selgers forretningssted.

1.3 Selgeren forbeholder seg retten til å trekke seg fra kontrakten i tilfelle feil eller upassende egenlevering. Dette gjelder kun dersom Selger ikke er ansvarlig for manglende levering og dersom han har inngått en konkret sikringsforretning med leverandøren. Selger skal gjøre alle rimelige anstrengelser for å skaffe varene. I tilfelle manglende tilgjengelighet eller delvis tilgjengelighet av varene skal han umiddelbart informere Kunden og gi ham umiddelbart motytelse.